Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Kultura kreatywności

Strona startowa »  Kultura kreatywności

Kultura kreatywności

Jak stworzyć kulturę organizacyjną sprzyjającą kreatywności i innowacyjności? Jak przełożyć wizję kreatywnej organizacji na konkretne rozwiązania organizacyjne, związane z zarządzaniem i politykę personalną?

Zalety szkolenia

Szkolenie Kultura kreatywności prezentuje zestaw praktyk i narzędzi stosowanych przez najbardziej innowacyjne firmy na świecie sprzyjających budowaniu organizacji nastawionej na kreatywność. W ramach szkolenia przestawione są rozwiązania związane z kwestiami organizacyjnymi jak i psychologicznymi, odnoszącymi się do mechanizmów wpływania na wzrost kreatywności pracowników.

Program szkolenia

 1. Kultura zjada strategię na śniadanie. Dlaczego założenia i plany strategiczne wzakresie kreatywności i innowacyjności nie działają?
  • Cechy i założenia dotyczące kultury kreatywności.
  • Wartości i organizacyjne przekonania stymulujące kreatywność.
  • Prokreatywny styl zarządzania.
  • Organizacyjne blokery kreatywności.
  • Rozwiązania organizacyjne wpływające na wzrost kreatywności.
 1. Akceleratory kreatywności – psychologia twórczości i kreatywnego myślenia,
  • Mechanika twórczego myślenia.
  • Proces twórczy
  • Bariery kreatywności
  • Warunki i zasady twórczego myślenia
  • Wybrane techniki kreatywnego myślenia

Odbiorcy zajęć

 • Zarządzający firmą, kadra kierownicza,
 • Pracownicy działu HR,
 • Mentorzy, liderzy, trenerzy wewnętrzni, osoby odpowiedzialne za kreowanie produktów.

Prowadzący szkolenie

 • Dr Piotr Pudło, psycholog behawioralny i psycholog biznesu. Doktorat w zakresu uwarunkowania efektywności zespołów zadaniowych.
 • Pracuje w nurcie psychologii behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, polskiego oddziału Associacion for Behaviour Analysis International. Specjalizuje się zakresie adaptowania Stosowanej Analizy Zachowania w obszarze psychologii biznesu i zarządzania – Performance Management.
 • Autor modelu Indeks Potencjału PrzedsiębiorczościTM, narzędzia pozwalającego na porównanie sposobu myślenia z osobami osiągającymi wybitne sukcesy biznesowe.

Kontakt

dr Piotr Pudło
533 007 799