Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Wysoce efektywna kultura organizacyjna

Strona startowa »  Wysoce efektywna kultura organizacyjna

Wysoce efektywna kultura organizacyjna

Czym charakteryzują się kultury organizacyjne takich firm jak Apple, Microsoft, Amazon, Google i Facebook? Na jakich założeniach opiera się działalność gigantów IT? Co takiego robią, co może robić każda inna firma w branży?

Zalety szkolenia

Wysoce efektywna kultura organizacyjna to szkolenie prezentujące zestaw rozwiązań, instrukcji i procedur realizowanych w największych firmach IT na świecie. Każda z tych firm jest specyficzna, ale też wszystkie łączy pewne wspólne podejścia do kwestii związanych z zarządzaniem, polityką personalną, organizacją pracy a co najważniejsze do kształtowania określonej kultury organizacyjnej.

Program szkolenia

Szkolenie zawiera zestawienie stosowanych praktyk i narzędzi budowania kultury organizacyjnej w odniesieniu do następujących kwestii:

 1. Założenia dotyczące cech efektywnej kultury organizacyjnej.
 2. Strategia firmy – przedmiot celów, misji i wizji firmy.
 3. Wyznawane wartości i przekonania – preferowany sposób myślenia.
 4. Personel – założenia dotyczące pracowników, procesu rekrutacji i rozwoju kadry.
 5. Struktura organizacyjna – założenia dotyczące hierarchii, liczebności zespołów, architektury przedsiębiorstwa.
 6. Styl zarządzania i podejmowania decyzji – sposób wyznaczania celów, dochodzenia do rozwiązań i wyboru podejmowanych działań.
 7. Zebrania i spotkania oraz komunikacja i przepływ informacji – założenia dotyczące przebiegu spotkań, sposobu zabierania głosu, dzielenia się ustaleniami.
 8. Kreatywność i innowacyjność – podejście do kwestii kreatywności, założenia związane z powstawaniem pomysłów, stymulowanie kreatywności.

Odbiorcy zajęć

 • Zarządzający firmą, kadra kierownicza,
 • Pracownicy działu HR,
 • Mentorzy, liderzy, trenerzy wewnętrzni.

Prowadzący szkolenie

 • Dr Piotr Pudło, psycholog behawioralny i psycholog biznesu. Doktorat w zakresu uwarunkowania efektywności zespołów zadaniowych.
 • Pracuje w nurcie psychologii behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, polskiego oddziału Associacion for Behaviour Analysis International. Specjalizuje się zakresie adaptowania Stosowanej Analizy Zachowania w obszarze psychologii biznesu i zarządzania – Performance Management.
 • Autor modelu Indeks Potencjału PrzedsiębiorczościTM, narzędzia pozwalającego na porównanie sposobu myślenia z osobami osiągającymi wybitne sukcesy biznesowe.

Kontakt

dr Piotr Pudło
533 007 799