Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Uwolnij potencjał pracowników, by osiągać większe dobro.

Zysk jest nagrodą, jaką firma dostaje za opiekę nad swoimi klientami i wytworzenie motywującej atmosfery dla pracowników.

Ken Blanchard, "Przywództwo wyższego stopnia"

Najnowsze wpisy


Analiza Systemów Behawioralnych

Analiza Systemów Behawioralnych (BSA) to dział Zarządzania Zachowaniami Organizacyjnymi. Jest to proces analizy badanych zmiennych ukierunkowany na pomoc w planowaniu i zarządzaniu efektywnością na poziomie organizacji, procesów i stanowisk pracy. Analiza Systemów Behawioralnych pomaga w budowaniu spójności działań w organizacji, dzięki której może ona dostarczać produkty czy usługi o wysokim…

Zarządzanie zachowaniami organizacyjnymi

Zarządzanie zachowaniami organizacyjnymi to subdyscyplina stosowanej analizy zachowania, dziedziny psychologii behawioralnej, której celem jest przewidywanie i kontrola zachowania (Bąbel, Ostaszewski i Suchowierska, 2015). Stosowana analiza zachowania należy do najskuteczniejszych metod interwencji społecznej. To co ją wyróżnia spośród innych rodzajów oddziaływania to: naukowe podstawy – ponad 100 lat badań eksperymentalnych nad…

Psychologia Biznesu

Psychologia biznesu zajmuje się badaniem i rozumieniem mechanizmów ludzkich zachowań w odniesieniu do kontekstu organizacyjnego oraz zachowań konsumenckich. Swoim oddziaływaniem obejmuje szerokie otoczenie organizacji: akcjonariuszy i właścicieli, zarządzających, pracowników, kontrahentów i kooperantów oraz klientów. Wspiera działania w takich dziedzinach jak zarządzanie, marketing, reklama, ekonomia. Psychologia biznesu ma za zadanie przyczyniać…