Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Lider Bezpiecznej Pracy

Strona startowa »  Lider Bezpiecznej Pracy

Lider bezpiecznej pracy do unikatowy program szkoleniowy z zakresu wykorzystania nauk o zachowaniu i psychologii behawioralnej w obszarze bezpieczeństwa pracy (Behavior-Based Safety). Nauki o zachowaniu to ponad 80 lat badań nad czynnikami wskazującymi, dlaczego dana osoba zachowuje się określony sposób. Podejście behawioralne w kwestii bezpieczeństwa pracy dostarcza sprawdzonych i pewnych rozwiązań pozwalających na kształtowanie i modyfikację zachowań pracowników. Jest to wyjątkowo praktyczne podejście prowadzące do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Lider Bezpiecznej Pracy – Program szkolenia

 1. Kultura zjada strategię na śniadanie. Dlaczego założenia i plany strategiczne wzakresie bezpieczeństwa pracy nie działają? Cechy efektywnej kultury bezpieczeństwa.
 2. Policjant czy coach bezpieczeństwa? Rola przełożonych w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy.
 3. Dlaczego przepisy i procedury nie przynoszą oczekiwanych rezultatów a pracownicy nie stosują się do wytycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy? Prawa zachowania.
 4. Analiza struktury konsekwencji. Budowanie naturalnych wzmocnień dla zachowań sprzyjających bezpieczeństwu.
 5. Kształtowanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu pracy. Rodzaje wzmocnień. Cechy efektywnych wzmocnień.
 6. Budowanie zaangażowania pracowników w kwestie bezpieczeństwa pracy.

Odbiorcy zajęć

 • Zarządzający firmą, kadra kierownicza.
 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie procedur i systemów bezpieczeństwa pracy.
 • Bezpośredni przełożeni pracowników produkcyjnych.

Prowadzący szkolenie

 • Dr Piotr Pudło, psycholog behawioralny i psycholog biznesu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, polskiego oddziału Associacion for Behaviour Analysis International. Specjalizuje się zakresie adaptowania Stosowanej Analizy Zachowania w obszarze psychologii biznesu i zarządzania – aktywne wdrażanie rozwiązań z obszaru Performance Management i Behavior-Based Safety.
 • Realizował projekty badawcze/rozwojowe dla takich przedsiębiorstw jak: Śnieżka, Asseco, ArcelorMittal, Rafineria Nafty Jedlicze, DHL, Alior Bank, TV Puls, i wiele innych.

Kontakt

dr Piotr Pudło
piotrpudlo@pracowniatestow.com
533 007 799