Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Badanie postaw

Strona startowa »  Oferta »  Badanie postaw

Badanie postaw

Zasadniczym celem badania postaw jest świadome kreowanie polityki personalnej. Uzyskane z badań wyniki pozwalają uzyskać konkretne informacje dotyczące tego, co dzieje się w firmie, jakie panują w niej relacje oraz czy firmie grozi utrata (odejście) najlepszych i najcenniejszych pracowników.

Wyliczenia Instytutu Saratoga wskazują, iż odejście dobrego specjalisty i zastąpienie go innym, kosztuje firmę jego roczne wynagrodzenie (DZIECHCIARZ, HRBR, 2015)

Badanie postaw pracowników często pokazują to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Dla przykładu dane zebrane przez Forbes (2012) wskazują, iż:

 • więcej niż 30% pracowników wierzy, iż po upływie 1 roku będzie pracować gdzie indziej,
 • ponad 40% podwładnych nie odczuwa szacunku do swojego bezpośredniego przełożonego,
 • więcej niż 60% pracowników deklaruje, iż ich cele zawodowe nie pokrywają się z planami pracodawcy
 • ponad 70% pracowników czuje się niedoceniona przez pracodawcę.

Zwyczajowo zmianę pracy przypisuje się otrzymaniu lepszej propozycji. Większość menadżerów (89%) twierdzi, że ich pracownicy odchodzą ze względu na możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia. Z kolei badania pracowników wskazują, iż ze względów finansowych pracę zmienia tylko 12% pracowników a 88% z innych przyczyn. Wniosek: zazwyczaj to sama firma powoduje, iż traci najlepszych pracowników.

Przełożeni często, z różnych powodów, nie dostrzegają symptomów wskazujących na chęć zmiany pracy, albo ma w tym temacie nieadekwatne przekonania. Wiedza na temat postaw pracowniczych oraz przyczyn odejść może uchronić firmę od utraty cennych zasobów oraz pomóc poprawić błędy.

Badanie postaw i wiedza na temat pracowników przynosi wymierne korzyści

Badania postaw realizowane przez Instytut Gallupa (2006) w 125 organizacjach biznesowych wskazały, iż:

 • brak zaangażowania jest czynnikiem ryzyka wypadków w pracy, w grupie niezaangażowanych było o 62% więcej wypadków niż w grupie zaangażowanych pracowników,
 • w grupie pracowników wykazujących zaangażowanie występowało o 27% mniej dni absencji niż w grupie osób niezaangażowanych,
 • 12% wyższa rentowność i 18% wyższa produktywność charakteryzuje firmy posiadające w większości osoby wysoko zaangażowane niż osoby nisko zaangażowane.

Decydując się na badanie postaw należy pamiętać, iż jego sednem nie jest oferowany system ankietowy wraz z jego technicznymi możliwościami ale TWARDA METODOLOGIA zapewniająca rzetelność zebranych danych. Należy do niej:

 • trafnie zdefiniowany problem badawczy,
 • poprawnie postawione hipotezy,
 • poprawna operacjonalizacja hipotez,
 • wybór adekwatnego modelu badawczego oraz narzędzi badawczych: ankiety (rodzaj ankiet i pytań), wywiady grupowe i/lub zogniskowane, warsztaty, Rep Grid, metody projekcyjne, itp.,
 • wybór odpowiedniego modelu statystycznego.

Badanie postaw – korzyści dla firmy

 • Wiedza na temat błędów menadżerów.
 • Informacje dotyczące relacji pracowniczych.
 • Informacje dotyczące ryzyka odejścia pracowników.
 • Identyfikacja szans rozwoju i problemów firmy.
 • Informacje dotyczące punktu widzenia pracowników nt. spraw mających miejsce w firmie.
 • Monitorowanie nastrojów pracowniczych.
 • Monitorowanie działań i decyzji biznesowych w kontekście wpływu na pracowników.
 • Informacje dotyczące czynników motywujących i demotywujących.
 • Informacje wskazujące na przyczyny zaangażowania lub jego braku ze strony pracowników.
 • Uzyskanie całościowego obrazu procesów społecznych w firmie.
 • Uzyskanie informacji na temat zjawisk mających miejsce w różnych strukturach organizacji.
 • Możliwość porównania zależności pomiędzy oddziałami / strukturami firmy.
 • Uzyskanie rzetelnych wskazówek co do dalszych działań w zakresie polityki personalnej i biznesowej.