Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Oferta

Strona startowa »  Oferta

Prawdopodobnie wiemy wszystko na temat zarządzania zasobami ludzkimi, ale w przeciwieństwie do większości firm, specjalizujemy się i realizujemy te działania, w których jesteśmy najlepsi.

Nasze działania skupiają się wokół czterech zasadniczych obszarów:

 


 

Zarządzanie kompetencjami – budowanie i rozwój kompetencyjnych systemów oceny i rozwoju pracowników.

Badanie i rozwój kompetencji pracowniczych należy do najważniejszych aspektów współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi stanowiąc integralną część wysoko wydajnościowych systemów pracy (ang. high-performance work systems, HPWS). Z tego względu systemy kompetencyjne na stałe zagościły w rozwiązaniach stosowanych przez nowocześnie zarządzane firmy. Współcześnie każda szanująca się organizacja stawiająca na rozwój personelu a tym samym firmy ma opracowany i wdrożony taki system.

Szczegóły oferty >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 


 

Diagnoza potencjału – badanie i ocena potencjału zasobów ludzkich organizacji.

Zasadniczym celem zarządzania zasobami ludzkimi jest umożliwienie osiągnięcia sukcesu organizacji dzięki zatrudnionym w niej ludziom. Jest to możliwe dzięki podnoszeniu i rozwijaniu wrodzonych zdolności pracowników oraz ich potencjału. Brak wiedzy na temat potencjału zatrudnionych pracowników może prowadzić do negatywnych skutków w zakresie realizacji celów firmy.

Szczegóły oferty >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 


 

Performance Management – zarządzanie efektywnością pracowników.

Zasadniczym celem Performance Management, jest sprawianie, by pracownicy robili to, co jest od nich oczekiwane, oraz by sami do tego dążyli. Podejście to opiera się na wyłącznie podstawach naukowych a nie chwilowej modzie, czy przekonaniach osób zarządzających. Metody oparte na tym podejściu działają. ZAWSZE.

Szczegóły oferty >>KLIKNIJ TUTAJ<<


 

Badanie postaw – diagnoza postaw i relacji pracowniczych.

Osiągnięcie sukcesu jest trudne w przypadku braku w firmie klimatu umożliwiającego utrzymanie produktywnych i harmonijnych relacji między kadrą kierowniczą a pracownikami. Brak poczucia wzajemnego zaufania, niemożność skupienia się na zasadniczych zadaniach związanych z pełnionymi obowiązkami skutkuje pojawieniem się takich nieporządnych zjawisk jak spadek wydajności pracy czy odejście od pracy cennych specjalistów.

Można temu przeciwdziałać monitorując to, co dzieje się w przedsiębiorstwie.

Szczegóły oferty >>KLIKNIJ TUTAJ<<