Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie Efektywnością Pracowników – Kształtowanie i modyfikacja zachowań

Strona startowa »  diagnoza potencjału »  Zarządzanie Efektywnością Pracowników – Kształtowanie i modyfikacja zachowań

Zarządzanie Efektywnością Pracowników – Kształtowanie i modyfikacja zachowań

Zarządzanie Efektywnością Pracowników uczy przełożonych jak wpływać na zachowanie swoich podwładnych.

Prowadzenie biznesu jest zajmowaniem się zachowaniem

Przedsiębiorstwa zatrudniają pracowników, ponieważ potrzebują ludzi do tego, by wykonali właśnie to, czym zajmuje się firma. Zachowanie pracowników jest często tak naprawdę jedynym sposobem, by zrealizować określone zadanie. Jeśli przełożeni nie znają i rozumieją praw związanych z zarządzaniem zachowaniami oraz nie potrafią wdrażać tych praw metodycznie i poprawnie, to zapewne obniżają poziom przejawiania się określonych zachowań, które powinny być wzmocnione oraz zwiększają poziom tych zachowań, które nie powinny się pojawiać.

Każde osiągnięcie organizacyjne jest zależne od zachowań pracowników. Kiedy przedsiębiorstwo stara się poprawić jakość, zwiększyć produktywność czy wpłynąć na kreatywność to musi zmienić dotychczasowe zachowanie pracowników. W takim przypadku pracownicy muszą wykonywać dotychczasowe zadania w taki sposób  jak dotychczas ale częściej lub rzadziej albo wykonywać inne rzeczy lub robić je całkiem inaczej.

Ostatecznie, osoby zarządzające, menedżerowie czy przełożeni muszą mieć wiedzę na temat zachowań ludzi oraz kształtowania i modyfikacji tychże. Jeśli nie posiadają tej wiedzy oraz nie wiedzą  jakie czynniki wpływają na to, że pracownicy są efektywni, to organizacja przetrwa jedynie dzięki zwykłemu szczęściu.

Zarządzanie Efektywnością Pracowników – Zachowanie jest funkcją swoich konsekwencji

Większość menedżerów szuka odpowiedzi na to co się stało w firmie i przyczyny zachowań pracowników przyglądając się temu, co miało miejsce wystąpieniem danego zachowania. Wydaje się, że zachowanie zostało wywołane przez jakąś siłę, potrzebę, pragnienie czy jakąś osobę poprzez jej rozkaz, prośbę czy sygnał.  Powodem do zdezorientowania jest fakt, że wiele zachowań pojawia się bez wcześniejszego motywatora.

Analiza Zachowania oraz Modyfikacja Zachowania tłumaczą to w taki sposób: dana osoba nie zachowuje się w określony sposób ze względu na to co się wydarzyło wcześniej, ale ze względu na to co nastąpiło po danym zachowaniu. Powodem danego zachowania nie są warunki mające miejsce przed jego pojawieniem się, ale właśnie skutki, które mają miejsce natychmiast po pojawieniu się danego zachowania.

Dla większości menedżerów jest to całkowicie nowe spojrzenie na naturę zachowania. Mimo to, jest to niezwykle użyteczne podejście wynikające z prostego powodu: nie ma konieczności czytania w ludzkich umysłach by móc nimi skutecznie zarządzać.

Jedyne co jest niezbędne to zrozumienie mechanizmu konsekwencji obserwowanych zachowań pracowniczych.

Przedmiotem biznesu są zachowania dlatego Analiza Zachowania i Modyfikacja Zachowań dostarcza sprawdzonych metod dotyczących badania oraz optymalizacji pożądanych zachowań.

Zarządzanie Efektywnością Pracowników – Podejście praktyczne

Zarządzanie efektywnością pracowniczą skupia się na zrozumieniu zachowań, o których można powiedzieć, że działają i przynoszą zamierzone skutki oraz takich zachowań, które nie powodują zamierzonych efektów. Zarządzanie efektywnością pracowniczą bada zależności pomiędzy wdrażaną interwencją a zachowaniem pracowników. Wynikiem takich badań jest uzyskanie informacji czy dane zachowanie na skutek planowanej interwencji zwiększyło się, zmniejszyło lub pozostało na tym samym poziomie.

Zarządzanie efektywnością pracowniczą stosuje metody naukowe w celu zmiany zachowań. Pomimo tego, iż stosowanie metod naukowych w celu zarządzania zachowaniami może nie mieć praktycznego wydźwięku dla menadżerów czy kierowników liniowych, to tak naprawdę jest to najpraktyczniejszy sposób na zarządzanie ludźmi.

Stosowanie metod naukowych w celu zarządzania zachowaniami zawiera w sobie: precyzyjne zdefiniowanie tego co chcemy osiągnąć, pomiar aktualnych wskaźników efektywności w celu możliwości zarejestrowania postępu oraz wprowadzenie dokładnych procedur interwencji oraz oceny ich wpływu na efektywność. Podsumowując: wdrożenie zarządzania efektywnością pracowniczą nie jest niczym więcej, niż to, czego od wprowadzenia zmiany w jakikolwiek proces biznesowy.

Podziel się: